За компанията

АКВАХИМ АД е българско акционерно дружество с основател и мажоритарен собственик доц. д-р Бoрислав Великов, в чийто  Съвет на директорите участват:  дипл. хим. Камелия Цанкова - изпълнителен директор и  г-жа Веска Жечева - Маг. по „Екология и опазване на околната среда“, съгласно решение на Съвета на директорите от 2014 г.

Нашите партньори