02 ноем. 2018

Семинар на тема: „Елементен анализ на неорганични и органични материали с продуктите на фирма LECO, САЩ”

 

Уважаеми  Дами и Господа,

АКВАХИМ АД има удоволствието да Ви покани на

Теоретико-практически семинар на тема:
„Елементен анализ на неорганични и органични материали с продуктите на фирма LECO, САЩ”

Семинарът ще бъде разделен на две части - теоретична и практична.
 Част: 1
Ще имате възможност да се запознаете с технологията на LECO, която предлага широка гама от продукти, отговарящи на вашите нужди в областта на елементния анализ на неорганични и органични материали;
 Част: 2
В практическата част всеки един от вас ще има възможност да се запознае отблизo с най-новия елементен анализатор FP828, който ще бъде инсталиран и готов за работа.

Заповядайте, очакваме ви от 09:30 до 16:30 часа на 13 Ноември 2018 г. в семинарната зала на АКВАХИМ АД, София, Дружба – 2, бул. “Проф.  Цветан Лазаров” 83.

Не се изисква такса правоучастие, а само регистрация. От екипа на Аквахим АД, ви молим да потвърдите участието си като попълните регистрационния формуляр в срок до 06.11.2018 и го изпратите на е-мейл: yavor.pisanov@aquachim.bg .

Приложения: Програма на семинара и регистрационен формуляр.

OЧАКВАМЕ ВИ!