Направления

Направление "Лабораторни и индустриални решения"

Директор:
Д-р Здравка Шолева
тел: (02) 807 5024

Направление "Фармация"

Директор:
Маг. Любомир Праматаров
тел: (02) 807 5075

Направление "Финанси"

Директор:
Маг. Теодора Халачева
тел: (02) 807 5032

Направление "Администрация"

Административен координатор
Маг. Боряна Великова
тел: (02) 807 5018


 

Направление "Център за професионално обучение"

Директор:
Д-р Здравка Шолева
тел: (02) 807 5024